Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Việt Phú VN

Thứ tư, 08/11/2017 09:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 630/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Việt Phú VN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: H3/4, KP 6, Phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Mã số thuế: 3603487491.

- Tên phòng thí nghiệm: Tại Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 7, Khu phố 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1745.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1745 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vữa xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 630/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_630-GCN-BXD_07112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)