Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Nam Việt Bình Phước

Thứ tư, 08/11/2017 09:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 638/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nam Việt Bình Phước đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Tổ 2, KP. Phú Tân, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

Mã số thuế: 3801120625.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và địa chất công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu tái định cư, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1734.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1734 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm kim loại, mối hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Cơ lí bentonite; Thử nghiệm ống cống và cọc bê tông ly tâm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chửng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 380/QĐ-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 638/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_638-GCN-BXD_07112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)