Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát xây dựng Quang Đạt

Thứ tư, 08/11/2017 09:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 633/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát xây dựng Quang Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: số 143 Phạm Như Xương, p. Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

- Mã số thuế: 0401389922

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm địa kỹ thuật và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- Địa chỉ: số 143 Phạm Như Xương, p. Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1107.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1107 gồm: Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 175/QĐ-BXD ngày 25/4/2011.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 633/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_633-GCN-BXD_07112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)