Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Á Châu

Thứ ba, 07/11/2017 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 592/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Á Châu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Số 278, Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0305794660.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 278, Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 677.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 677 gồm: Các chỉ tiêu cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Các chỉ tiêu cơ lý bột khoáng trong bê tông nhựa; Các chỉ tiêu cơ lý gạch block bê tông; Cốt liệu bê tông và vữa; Các chỉ tiêu cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Kiểm tra thép xây dựng; Các chỉ tiêu cơ lý bê tông nhựa; Các chỉ tiêu cơ lý nhựa đường (bitum); Các chỉ tiêu thí nghiệm tại hiện trường; Các chỉ tiêu cơ lý vữa và hỗn hợp vữa xây dựng; Các chỉ tiêu cơ lý gạch xây; Các chỉ tiêu cơ lý gạch bê tông tự chèn; Các chỉ tiêu cơ lý ngói lợp; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Các chỉ tiêu cơ lý gạch xi măng lát nền; Các chỉ tiêu cơ lý gạch gốm ốp lát; Các chỉ tiêu cơ lý gạch terrazzo; Các chỉ tiêu cơ lý nhựa đường polyme; Các chỉ tiêu cơ lý nhũ tương nhựa đường axít; Các chỉ tiêu cơ lý nhựa đường lỏng; Các chỉ tiêu cơ lý đất gia cố bằng chất kết dính; Các chỉ tiêu cơ lý rọ đá; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý bentonite; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của gối cầu cao su; Thí nghiệm các chỉ tiêu hóa cho nước xây dựng; Thí nghiệm các chỉ tiêu hóa học cho phụ gia bê tông; Kiểm tra cống tròn; Kiểm tra cống hộp; Thí nghiệm các chỉ tiêu của cọc đất gia cố xi măng; Thí nghiệm các chỉ tiêu của lớp mạ; Mối nối bằng ống ren – thép cốt bê tông (coupler); Thử nghiệm ống PVC; Thử nghiệm sơn tín hiệu giao thông – sơn vạch đường hệ nước; Thử nghiệm sơn tín hiệu giao thông – sơn vạch đường hệ dung môi; Thử nghiệm sơn tín hiệu giao thông – sơn nhiệt dẻo phản quang; Thử nghiệm biển báo – màng phản quảng; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý nhũ tương nhựa đường polyme gốc axít; Thí nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (ACC); Thí nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp.

Các chỉ tiêu kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 1031/QĐ-BXD, ngày 22 tháng 8 năm 2008 và số 307/QĐ-BXD ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 592/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_592-GCN-BXD_20102017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)