Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Thứ năm, 14/06/2018 13:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 367/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 20/5B Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0100408233-001.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm tổng hợp.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 20/5B Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 30.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 30 gồm: Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm tro bay dùng trong bê tông và vữa; Thử nghiệm thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm gạch gốm ốp lát; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm tấm thạch cao; Thử nghiệm tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn bằng công nghệ đùn ép; Thử nghiệm bột bả tường; Thử nghiệm cọc bê tông ly tâm ứng lực trước; Thử nghiệm cột điện bê tông ly tâm; Thử nghiệm cọc ván bê tông ứng suất trước; Thử nghiệm ống cống bê tông cốt thép thoát nước; Thử nghiệm cống hộp bê tông cốt thép; Thử nghiệm cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 23/GCN-BXD ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày 24/01/2022.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 367/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_367-GCN-BXD_13062018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)