Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển Vinh Hà tại Huyện Gio Linh

Thứ sáu, 22/12/2017 15:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 741/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển Vinh Hà tại Huyện Gio Linh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

Mã số thuế: 3200460666-003.

Địa chỉ: Km3 đường 575A, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Km3 đường 575A, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1739.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1739 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch xi măng lát nền; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 741/GCN-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_741-BXD-GCN_22122017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)