Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn 77

Thứ sáu, 01/06/2018 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 318/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn 77 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 40/3 Đường Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk lắk.

Mã số thuế: 6000448917.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây LAS - XD 303.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 40/3 Đường Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk lắk.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 303.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 303 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 78/QĐ-BXD ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 318/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_318-GCN-BXD_28052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)