Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Tổng Công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long - Công ty cổ phần

Thứ ba, 07/02/2017 09:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 524/GCN-BXD về việc Tổng Công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long - Công ty cổ phần đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 7 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

- Mã số thuế: 2800177056.

- Tên phòng thí nghiệm: Chi nhánh thí nghiệm và kiểm định công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 7 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD453.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch blốc bê tông; Thí nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit – nhựa đường lỏng

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 351/QĐ-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 524/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_524-GCN-BXD_24112016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)