Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư Tuấn Hùng

Thứ hai, 21/11/2016 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 436/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần đầu tư Tuấn Hùng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội.

- Mã số thuế: 0107543697.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1630.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phân tích nước cho xây dựng; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhũ tương nhựa đường gốc axít; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát..

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 436/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 436-GCN-BXD_12102016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)