Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4

Thứ ba, 22/11/2016 10:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 469/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Kiên Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

- Mã số thuế: 0100104235.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình.

- Địa chi đặt phòng thí nghiệm: Tổ dân phố Kiên Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1641.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây; Thí nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Đất gia cố bằng chất kết dính.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 469/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 469-GCN-BXD_07112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)