Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phước Thắng

Thứ ba, 22/11/2016 09:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 454/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần tư vấn xây dựng Phước Thắng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 1187 đường 30/4, p. 11, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Mã số thuế: 3500455610.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 1187 đường 30/4, p. 11, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 396.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thí nghiệm cơ lý gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 141/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 454/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 454-GCN-BXD_27102016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)