Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tổng hợp xây dựng Tuấn Phát

Thứ ba, 22/11/2016 09:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 453/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần tổng hợp xây dựng Tuấn Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 202, Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Q. Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0313632818

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 202, Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Q. Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1626.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thí nghiệm cơ lý đất; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thư rnghiệm cơ lý gạch bê tông; Phân tích hóa nước trong xây dựng; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thí nghiệm tại hiện trường; Sơn tín hiệu giao thông, sơn mặt đường dẻo nhiệt; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý của ngói lợp; Bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 453/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 453-GCN-BXD_27102016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)