Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định, xây dựng và thương mại 678.

Thứ ba, 22/11/2016 10:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 446/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần tư vấn kiểm định, xây dựng và thương mại 678 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Số 117, Hùng Vương, Hội Hợp, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mã số thuế: 2500508941.

- Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 117, Hùng Vương, Hội Hợp, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD1278.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Kiểm tra thép xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Gạch ốp lát; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thạch cao; Thí nghiệm phụ gia cho bê tông; Sơn, vecni; Sản phẩm kính xây dựng; Thử nghiệm cơ lý nhôm; Thử nghiệm sơn vạch đưởng – phản quang; Thử nghiệm ống nhựa; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Nhũ tương axít; Thử nghiệm dây cáp điện; Gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý đá ốp lát.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 505/QĐ-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2012 và số 214/QĐ-BXD ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây đựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 446/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 446-GCN-BXD_21102016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)