Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Phát Hưng Khang.

Thứ ba, 22/11/2016 09:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 447/GCN-BXD về việcCông ty TNHH XD-TM-DV-SX Phát Hưng Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 73 đường Nguyễn Hữu Thọ, KP Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

-Mã số thuế: 3901219829.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và Vật liệu xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 73 đường Nguyễn Hữu Thọ, KP Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1635.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗ hợp BT và BT nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông (gạch bê tông cốt liệu –xi măng); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 447/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 447-GCN-BXD_21102016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)