Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Trường Đại học xây dựng Miền Trung

Thứ ba, 22/11/2016 10:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 468/GCN-BXD về việcTrường Đại học xây dựng Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Số 24, Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

- Mã số thuế: 4400285445.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 24, Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 162.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước, khí; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử các chỉ tiêu cơ lý của gối cầu cao su; Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Đất gia cố bằng chất kết dính; Cơ lý bentonite; Vải địa kỹ thuật – bấc thám và vỏ bọc bấc thấm; Kiểm tra đường hàn; Hỗn hợp bê tông và bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo; Chống sét.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 189/ QĐ-BXD, ngày 01 tháng 7 năm 2013; số 34D/ QĐ-BXD, ngày 08 tháng 10 năm 2013; số 516 / OĐ-BXD, ngày 24 tháng 11 năm 2014 và số 716/ QĐ-BXD, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 468/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 468-GCN-BXD_07112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)