Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Tiến Tuấn

Thứ ba, 22/11/2016 10:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 01/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 463/GCN-BXD về việcCông ty TNHH Kiểm định xây dựng Tiến Tuấn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: 175 Trần Quý Cáp, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 4000457964.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: 175 Trần Quý Cáp, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 287.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axít; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm tại hiện trường; Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm cơ lý gạch terazo; Thí nghiệm hỗn hợp xi măng đất; Phân tích hóa nước trong xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này thay thế Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 02/4/2015 và có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 463/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 463-GCN-BXD_01112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)