Thừa Thiên Huế tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính

Thứ năm, 27/07/2023 15:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ của đơn vị mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại một cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Thực hiện Công điện số 644 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

Theo đó, khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá tối thiểu 20% TTHC nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện nghiêm việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân và công khai văn bản đã xử lý trên hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đổi mới việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử, tiếp tục thực hiện số hoá 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐCP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

"Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, bổ sung nguồn nhân lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị kiểm soát TTHC để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)