Bắc Ninh: Sở Xây dựng đứng đầu trong khối cơ quan thuộc UBND tỉnh về cải cách hành chính

Thứ tư, 18/01/2023 14:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Năm 2022, Sở Xây dựng duy trì việc công bố và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; cập nhật đầy đủ các nội dung về TTHC lên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh; tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính (CCHC) ... Với sự nỗ lực của các bộ phận, Sở Xây dựng đứng thứ 1 về chỉ số CCHC trong khối cơ quan thuộc UBND tỉnh...

Cán bộ Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

Xác định nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, ngành Xây dựng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Giảm thời gian xử lý các TTHC đã công bố, đơn giản hóa thủ tục, phê duyệt Quy trình liên thông thẩm định dự án và thiết kế phòng cháy chữa cháy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thực hiện có hiệu quả Đề án “5 tại chỗ” với 8 TTHC, tích hợp 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số DDCI Bắc Ninh và các chỉ số quản trị địa phương. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tinh thần phục vụ của công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Công bố công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt, các dự án mời gọi đầu tư xây dựng, minh bạch hóa tiếp cận thông tin quy hoạch.

Kết quả năm 2022, tiếp nhận xử lý 1.381 hồ sơ, đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm 97,6%, đúng hạn 2,3%, không có hồ sơ bị chậm. Trong đó, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là đạt tỷ lệ 84%, giải quyết công việc theo Đề án “5 tại chỗ” đối với 63 hồ sơ. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; góp phần thu hút các nhà đầu tư và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)