Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp ủy quyền và chuyển đổi số

Thứ sáu, 13/01/2023 13:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trong năm 2023, toàn Thành phố cần đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền của Thành phố; đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang kéo dài giữa Nga và Ukraine, song, toàn Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô; đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Lưu ý ý nghĩa bản lề của năm 2023, đồng thời là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Thành ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 6 nội dung nhiệm vụ.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đã đề ra; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ các cấp...

Cùng với quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, cần phối hợp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), cần đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền của Thành phố; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số. Phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở; chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là những nội dung rất quan trọng, có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện; trong đó, cần lưu ý bảo đảm thống nhất chung về thể thức, bố cục của các dự thảo và đồng bộ về các giải pháp; sớm ban hành để làm căn cứ cho các tổ chức Đảng trực thuộc, các sở, ban, ngành Thành phố xây dựng kế hoạch hành động của từng ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã cho ý kiến đối với 2 nội dung về công tác tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố và công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố dịp trước, trong, sau Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian qua, mặc dù, có thời điểm công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố còn gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến khả năng lưu chứa rác của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn; song với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền từ Thành phố tới cơ sở, công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố ngày được cải thiện, tỷ lệ được thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt 90%.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục. UBND Thành phố đã quyết định từ 01/01/2023, công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn giao từ Sở Xây dựng về Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện; UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện quản lý công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn. Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, các cấp, các ngành của Thành phố tiếp tục tăng cường hơn nữa trách nhiệm; tập trung thực hiện triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách và lâu dài để đưa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu theo Luật Bảo vệ môi trường mới, phục vụ tốt nhất đời sống, sinh hoạt của nhân dân Thủ đô và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian tới.

Về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị của toàn Thành phố tập trung chăm lo thật tốt đời sống nhân dân, trước hết là các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng xa trung tâm, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất; quan tâm thăm hỏi, động viên, chăm lo về vật chất, tinh thần tới gia đình các chiến sĩ là công dân Thủ đô đang làm nhiệm vụ tại biên giới, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Cùng với đó, tăng cường quản lý lễ hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, cháy, nổ trong dịp Tết; chuẩn bị nguồn cung thực phẩm dồi dào phục vụ nhu cầu của nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, đẩy giá, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chuẩn bị các điều kiện ra quân sản xuất đầu năm và Tết trồng cây; phân công các lực lượng chức năng trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cấp điện, cấp nước, chiếu sáng đường phố, vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, duy trì, thực hiện nghiêm các phương án trực y tế, trực cấp cứu, phục vụ việc khám, chữa bệnh cho người dân và giải quyết công việc đột xuất, không để ảnh hưởng đến tình hình địa phương, đơn vị.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở kết quả hội nghị sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2023.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)