Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM

Thứ hai, 21/11/2022 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố”.

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hướng tới số hóa hồ sơ, văn bản giấy; chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Hoàn thành triển khai cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến theo: Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022; Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP phê duyệt Danh mục TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố năm 2021 -2022; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của UBND TP phê duyệt bổ sung Danh mục TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố năm 2021 - 2022.

Kế hoạch cũng nhằm xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị để tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)