TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính

Thứ ba, 27/09/2022 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC); phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài TP quan tâm tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bám sát các nội dung về công tác CCHC, đẩy mạnh hơn nữa truyền thông về chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn TP, phù hợp từng giai đoạn và chiến lược của TP.

Một góc TP. HCM. (Ảnh: Chi Mai)

UBND TP. HCM đã có báo cáo về công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Theo đó, TP rà soát tổng thể các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo đà thúc đẩy phát triển TP trong giai đoạn tới; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết các đề án, chương trình, chiến lược quan trọng.

Tiếp tục triển khai, hoàn tất các nhiệm vụ kế hoạch CCHC theo chủ đề năm 2022. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số đạt thấp PCI, PAPI, PAR Index, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC; phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài TP quan tâm tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bám sát các nội dung về công tác CCHC, đẩy mạnh hơn nữa truyền thông về chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn TP, phù hợp từng giai đoạn và chiến lược của TP.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền, đặc biệt là trong hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản TTHC thuế để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực hiện phối hợp, cơ chế một cửa liên thông giữa sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn TP trong giải quyết TTHC và hoạt động phối hợp liên ngành, liên cơ quan.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, việc giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP, thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn; thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và ổn định hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng TP. HCM trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử tại TP: Xây dựng và vận hành Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP; Trung tâm An toàn thông tin của TP.

Trong quý III năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. UBND TP đã đề ra nhiều giải pháp tập trung rà soát, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, 89 nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022; tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày”; tập trung các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về TTHC đồng thời với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các Tổ công tác của UBND TP trong việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư; chỉ đạo thúc đẩy đưa Cổng dịch vụ công TP vào hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, hoàn thành kết nối toàn bộ dữ liệu kinh tế - xã hội của quận, huyện, thành phố Thủ Đức với TP.

Thông qua kiểm tra, khảo sát, TP ghi nhận các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp có sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác CCHC; đã có những giải pháp quyết liệt để khắc phục các hạn chế, nâng cao dần chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Công tác CCHC của cơ quan đảng, đoàn thể đã dần đồng bộ với công tác CCHC của cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ chế, chính sách dành cho TP tiếp tục được thực hiện rộng rãi và tạo động lực để TP phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là Nghị quyết số 54, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn TP và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành phố Thủ Đức./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)