Bà Rịa- Vũng Tàu: Hồ sơ thủ tục hành chính sẽ thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

Thứ tư, 18/05/2022 15:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Từ ngày 20/5, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong nội bộ cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (gọi tắt là hồ sơ thủ tục nội bộ) sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, không nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp (trừ các thủ tục chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

Ảnh minh họa (Ảnh chụp từ màn hình)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Trần Văn Tuấn đã ký ban hành Công văn khẩn số 5436/UBND-VP về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ cơ quan Nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/).

Theo đó, từ ngày 20/5, tất cả hồ sơ TTHC trong nội bộ cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là hồ sơ thủ tục nội bộ) sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, không nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp (trừ các thủ tục chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

Các sở, ban, ngành có văn bản chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục nội bộ. Lập danh mục thủ tục nội bộ không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp để thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh biết và thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể CBCCVC, NLĐ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục nội bộ, không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, DN nhà nước đối với các thủ tục nội bộ đã được cung ứng mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)