Bình Định: Chỉ đạo về kết quả thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2021

Thứ hai, 25/10/2021 14:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Công văn số 6632/UBND-KSTT ngày 20/10/2021 về kết quả thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2021.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo nội dung Công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai công tác rà soát, đánh giá, tham mưu, đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 28 thủ tục hành chính (TTHC); nhờ vậy đã giảm từ 8,3% đến 60,61% chi phí thực hiện TTHC, tương ứng với số tiền 666.468.315 đồng/năm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, được các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đánh giá cao.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hóa TTHC trong thời gian qua, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung đổi mới lề lối, phương thức làm việc; xây dựng quy trình công tác khoa học, hợp lý; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức, bộ phận có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm và đề xuất thực hiện cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC và thực hiện liên thông, một đầu mối trong thực hiện giải quyết các TTHC có liên quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp…

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc; tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của công dân và tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2020 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh).

Trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 28 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 12 cơ quan thuộc tỉnh, bao gồm: Sở Tài chính (01 TTHC), Sở Công Thương (01 TTHC), Sở Tài nguyên và Môi trường (03 TTHC), Sở Văn hóa và Thể thao (01 TTHC), Sở Giao thông vận tải (01 TTHC), Sở Du lịch (01 TTHC), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (01 TTHC), Sở Y tế (06 TTHC), Sở Thông tin và Truyền thông (01 TTHC), Sở Khoa học và Công nghệ (01 TTHC), Sở Tư pháp (01 TTHC) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (10 TTHC).

Đáng chú ý, sau khi xem xét phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 7009/BKHĐT-VP ngày 14/10/2021 ghi nhận, đánh giá cao việc đơn giản hóa 10 TTHC trên lĩnh vực Đầu tư của tỉnh, đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các TTHC, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/7/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận xét: “Việc đơn giản hóa 10 TTHC nêu trên thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của UBND tỉnh Bình Định trong việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”./.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)