Cà Mau: Thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà

Thứ năm, 21/10/2021 13:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Báo Cà Mau; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Bưu chính Viettel Cà Mau; UBND các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND, ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định 2180).

Tiếp tục tuyên truyền về danh mục các thủ tục hành chính triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ tại nhà.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 2180 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Trong đó, cần lưu ý tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn cho nhân viên tham gia tiếp nhận hồ sơ tại nhà (nhân viên bưu chính) về thành phần hồ sơ; phí, lệ phí; các tờ khai, biểu mẫu...Trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có trách nhiệm lựa chọn, cử những cá nhân có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công việc để tham gia tiếp nhận hồ sơ tại nhà theo hợp đồng được ký kết; chỉ đạo nhân viên bưu chính chủ động hướng dẫn (qua điện thoại) cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến tiếp nhận tại nhà; phải định kỳ tự xét nghiệm sàng lọc, thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)