Công bố danh mục 56 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Hà Nội

Thứ ba, 21/09/2021 15:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4206/QĐ-UBND (ngày 17-9-2021) về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố công bố danh mục 56 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Trong đó, có 48 thủ tục hành chính cấp thành phố (gồm 22 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; 4 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 14 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở và công sở; 1 thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu xây dựng; 1 thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 3 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp; 3 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố) và 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (17-9-2021). Các quyết định của UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực gồm: Số 1859/QĐ-UBND ngày 22-4-2011 về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; số 6470/QĐ-UBND ngày 27-11-2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội; số 1072/QĐ-UBND ngày 16-3-2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)