Quảng Ngãi: Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Thứ sáu, 10/09/2021 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lĩnh vực hoạt động xây dựng, gồm các thủ tục: Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng mới; sửa chữa; cải tạo; di dời; điều chỉnh; gia hạn; cấp lại đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, gồm các thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện; thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình có thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện).

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính tại lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng tại Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 12/12/2020 và lĩnh vực: Xây dựng (Mục 1. Hoạt động xây dựng (về thẩm định dự án, thiết kế, dự toán), Mục 2. Cấp giấy phép xây dựng, Mục 3. Quy hoạch - kiến trúc), hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)