Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4

Thứ hai, 28/06/2021 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 vừa được UBND thành phố Hồ Chí Minh công bố, tổng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng là 108.832 hồ sơ, chiếm 91,28% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, tổng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 có 103.719 hồ sơ, chiếm 86,99% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận giải quyết là 3.866.942 hồ sơ, đã giải quyết 3.836.301 hồ sơ, đang giải quyết 38.448 hồ sơ. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (tính đến tháng 3-2021) là 825/1.809 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 45,60%. Trong đó, về triển khai dịch vụ công mức độ 4, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến/ tổng số hồ sơ tiếp nhận của thủ tục có dịch vụ công trực tuyến là 90.493/254.784 (đạt tỷ lệ 36%, cùng kỳ năm trước đạt tỷ lệ 32,74%)...

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)