Đà Nẵng: Sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp phục vụ cung cấp dịch vụ hành chính công

Thứ sáu, 02/04/2021 14:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Các cơ quan, tổ chức không được yêu cầu doanh nghiệp, công dân cung cấp các giấy tờ là bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu thông tin của doanh nghiệp đã có trong Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng. Đó là quy định tại Quyết định số 955/QĐ-UBND của UBND thành phố về Quy chế phối hợp quản lý và chia sẻ sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ban hành ngày 25-3.

Cụ thể, Quy chế ban hành được áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trên trong quản lý và chia sẻ sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Các thông tin cơ bản của doanh nghiệp Đà Nẵng gồm: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, tình trạng của doanh nghiệp được công khai trên Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng (địa chỉ dkkd.dpi.danang.gov.vn).

Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Đà Nẵng là cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất toàn thành phố về doanh nghiệp. Việc sử dụng dữ liệu doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được xây dựng nhằm mục đích thu nhập và chia sẻ các thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin về xử lý doanh nghiệp có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.

Các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức cần đẩy mạnh sử dụng dữ liệu doanh nghiệp trong cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công

UBND thành phố lưu ý, nguyên tắc xử lý, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp phải được thực hiện hợp pháp và minh bạch; mục đích sử dụng dữ liệu phải thể hiện rõ ràng cho cơ quan chủ quản dữ liệu; chỉ thu nhập và xử lý dữ liệu khi thực sự cần thiết cho các mục đích đã xác định; phải đảm bảo dữ liệu là chính xác và rõ ràng thời diểm cập nhật; chỉ lưu trữ dữ liệu trong thời gian cần thiết cho mục đích đã xác định; việc xử lý dữ liệu phải được thực hiện trên cơ sở đảm bảo tính vẹn toàn và bảo mật.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước không được yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân cung cấp lại số liệu mà cơ quan mình đã thu nhập trước đây hoặc được cơ quan khác thu nhập và sẵn sàng chia sẻ lên Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Đà Nẵng. Trừ trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu.

Trong quá trình sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Đà Nẵng, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tạo lập, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác thông tin Hộ kinh doanh cá thể trên phần mềm Đăng ký hộ kinh doanh của Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố; phải chủ trì, phối hợp với cơn quan Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế.

Cục Thuế thành phố công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế. Định kỳ hàng tháng, Cục Thuế phải có trách nhiệm cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông về danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Đà Nẵng.

Bảo hiểm xã hội thành phố phải công khai danh sách các đơn vị sử dụng lao động do đơn vị quản lý có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Định kỳ hàng tháng, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Đà Nẵng.

Song song đó, UBND thành phố cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bảo trì thường xuyên, đảm bảo Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Đà Nẵng hoạt động liên tục, ổn định, an toàn; các Sở, ban, ngành thành phố cùng UBND các quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng các quy định trong Quy chế theo phạm vi quản lý của mình.

Quyết định số 955/QĐ-UBND của UBND thành phố về Quy chế phối hợp quản lý và chia sẻ sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (25-3-2021).

Nguồn: Danang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)