Thừa Thiên Huế: Giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định

Thứ sáu, 05/03/2021 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nội dung này được UBND TP. Huế đề ra tại cuộc họp đánh giá, đưa ra các giải pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 diễn ra sáng 3/3.

Năm 2021, TP. Huế yêu cầu các đơn vị triển khai giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn và đúng hẹn

Năm 2020, TP. Huế tiếp tục đổi mới nhiều giải pháp CCHC, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Về kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp huyện trong tỉnh, năm 2020, UBND TP. Huế xếp thứ 6/9. 

Tại cuộc họp, nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan của TP. Huế đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong CCHC của thành phố, như: rà soát, bổ sung các báo cáo, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu và đảm bảo đúng thời gian quy định căn cứ bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC; tiếp tục tập trung xử lý các nhiệm vụ do tỉnh giao, ý kiến chỉ đạo của tỉnh để triển khai đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc các đơn vị xử lý hồ sơ tiếp nhận xử lý, số hóa hồ sơ đầy đủ, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn. 

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - Trương Đình Hạnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung các báo cáo, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu và đảm bảo đúng thời gian quy định, đồng thời tập trung xử lý các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. 

Trên cơ sở xác định những khó khăn, vướng mắc nêu trên, để triển khai có hiệu quả công tác CCHC của thành phố trong năm 2021 và những giai đoạn tiếp theo, TP. Huế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch thực hiện công tác CCHC, như: đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho sự phát triển của thành phố. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)