Nam Ðịnh đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ hai, 01/03/2021 14:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Nam Ðịnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm hành chính huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh) hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã sửa đổi 719 thủ tục hành chính (TTHC), bãi bỏ 2.036 TTHC; các cơ quan hành chính triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tất cả đơn vị hành chính cấp huyện, xã cũng đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác cải cách TTHC còn đi sâu vào việc đẩy mạnh liên thông trong giải quyết TTHC giữa các ngành, các cấp; tăng số lượng TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... Bên cạnh đó, Nam Ðịnh tích cực thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Nam Ðịnh phấn đấu đến năm 2025, công tác CCHC thuộc nhóm khá của cả nước. Ðể đạt mục tiêu, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp: Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Tiếp tục sắp xếp lại cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; trọng tâm là cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh giản, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính phù hợp quy định mới của Chính phủ; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang hoạt động theo cơ chế tự chủ. Tiếp tục cải cách công vụ, cải cách TTHC; cải cách tài chính công. Hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác CCHC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân đối với công tác này.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)