Quảng Ngãi: Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng cấp huyện

Thứ tư, 16/12/2020 14:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, TTHC mới ban hành trên lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, gồm: Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, gồm các quy định về thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; nhóm thủ tục hành chính; Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)