Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo để cải cách TTHC, cải thiện năng lực cạnh tranh

Thứ tư, 05/08/2020 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hà Nội cần tăng cường sự lãnh đạo với công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Gia Huy

Sáng 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 268 đại biểu, đại diện cho gần 9.000 đảng viên của Đảng bộ Khối.

Chuyển biến rõ nét chất lượng sinh hoạt đảng

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đảng bộ Khối Các cơ quan Thành phố có vị trí, vai trò rất quan trọng; 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là hạt nhân lãnh đạo của các ban đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành của Thành phố.

Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đã cố gắng, nỗ lực và có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào kết quả chung trên các lĩnh vực công tác của Thành phố.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn đại dịch bệnh Covid-19, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả nước.

Đảng bộ khối cũng là đơn vị gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mặc dù số lượng đầu mối tổ chức và cán bộ rất lớn, song với cách làm bài bản, sáng tạo, khoa học, thận trọng, đúng quy định đã tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; bảo đảm sự ổn định, nâng cao hiệu quả của các đơn vị và chất lượng cán bộ sau sắp xếp.

Qua sắp xếp, kiện toàn giảm 5/17 ban chỉ đạo của Thành ủy; 74/102 ban chỉ đạo, 21/26 ban quản lý dự án thuộc UBND Thành phố; giảm 13 đầu mối phòng, ban và đơn vị sự nghiệp khối các cơ quan Đảng, đoàn thể; giảm 45 phòng chuyên môn, 121 đơn vị sự nghiệp với 26 trưởng phòng, 116 phó phòng, 177/308 trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, 7/23 trụ sở làm việc ở các sở, ban, ngành thuộc khối chính quyền).

Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác của cấp ủy; sinh hoạt chi bộ đã được Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hướng dẫn cụ thể góp phần tạo chuyển biến rõ nét chất lượng sinh hoạt đảng.

Ảnh: Gia Huy

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối phải thực sự gương mẫu

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối cơ quan Thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, làm sâu sắc thêm chủ đề của Đại hội và cũng là quyết tâm chính trị của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và tổ chức chính trị - xã hội trong khối trong sạch, vững mạnh; tham gia tham mưu, đề xuất với Thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh về yêu cầu nhiệm vụ đối với Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố phải là Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu.

Muốn vậy, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải thực sự gương mẫu: Đối với tổ chức đảng thì phải trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đối với cán bộ, đảng viên, công chức thì phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu trên các mặt trận, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới. Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể của Thành phố để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trong đó, cần chú trọng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên: đề cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy chi bộ trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi giúp cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành Thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; nâng cao chất lượng đạo đức công vụ.

Đặc biệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện mục tiêu cải cách hành chính tại các cơ quan Thành phố phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô trong giai đoạn tới.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)