Hà Nội: 100% thủ tục hành chính của Sở Xây dựng được triển khai công trực tuyến mức 3,4

Thứ tư, 03/06/2020 13:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Với mục tiêu tăng số đầu việc dịch vụ công mức 3, 4 tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân không phải đến cơ quan làm thủ tục, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến hết năm 2020, 100% TTHC của Sở sẽ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3,4.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội trong việc đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong triển khai Chương trình công tác năm 2020, cùng với việc đổi mới trong công tác giao nhiệm vụ và kiểm soát tiến độ thực hiện, tiếp tục kiện toàn bộ máy để tăng cường hiệu quả chỉ đạo điều hành, Sở Xây dựng đã triển khai tích cực việc rà soát các thủ tục hành chính, các văn bản pháp quy, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian; công khai minh bạch. Theo đó, ngành xây dựng tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Khai thác sử dụng có hiệu quản Hệ thống quản lý văn bản, Cổng thông tin điện tử của Sở, Hệ thống dịch vụ công trực tuyện; Hệ thống “Một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng số đầu việc dịch vụ công mức 3, 4 tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân không phải đến cơ quan làm thủ tục. Bảo đảm đến hết năm 2020 100% TTHC của Sở được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3,4.

Hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng quá tải trong giải quyết TTHC, thời gian qua Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; tiến hành khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Xây dựng Hà Nội năm 2020; kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020…

Ngành xây dựng cũng tiếp tục thực hiện các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đề xuất của công dân về TTHC; thông báo công khai thông tin tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị giải quyết TTHC, địa chỉ, số điện thoại, hòm thư góp ý để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; mở sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị... theo quy định. Từ đầu năm 2020 đến thời điểm nay, Sở Xây dựng không tiếp nhận một phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân về quy định hành chính và hành vi hành chính.

Liên quan đến quản lý hoạt động xây dựng, trong thời gian tới, Hà Nội tập trung thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu công trình trong giai đoạn thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định và phân cấp, đảm bảo yêu cầu quy định pháp luật và thủ tục hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo hướng dịch vụ công trực tuyến nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Sẵn sàng trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Thành phố (DVC mức độ 4) cho những cá nhân có nhu cầu; phấn đấu thực hiện việc tiếp nhận 100% hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức qua Phần mềm DVC trong thời gian tới nhằm đảm bảo công khai, minh bạch nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)