Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/09/2014, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/11/2014

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn và hộp thư mail:huongpham2986@gmail.com trước ngày 05/11/2014.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.


Thanh tra Xây dựng