Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/09/2013, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/09/2013

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 20/9/2013.

Toàn văn Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị. Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Cục Phát triển đô thị