Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/08/2013, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/10/2013

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 21/10/2013.

Toàn văn Dự thảo Nghị định về thoát nước và xử lý nước thả Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
 

Cục Hạ tầng kỹ thuật