Mời bạn đọc tham gia góp ý cho Thông tư hướng dẫn về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/07/2012, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/07/2012

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc góp ý bằng văn bản gửi về Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành, TP.Hà Nội trước ngày 28/7/2012.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Cục Hạ tầng Kỹ thuật