Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khối lượng thể tích khô thực và khối lượng thể tích khô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự nhiên)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khối lượng thể tích khô thực và khối lượng thể tích khô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự nhiên).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Viện Vật liệu xây dựng – Số 235, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: vienvlxd@vibm.vn) trước ngày 25/12/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Phần 13: Xác định khối lượng thể tích khô thực và khối lượng thể tích khô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự nhiên)

Viện Vật liệu xây dựng