Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/08/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/09/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư nguyendinhlong.uda@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 22/9/2023.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị