Góp ý dự thảo Nghị định Về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/11/2011, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2011

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các Cơ quan, Doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định Về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây. Ngoài ra các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc phongchienluoc227@yahoo.com hoặc có thể góp ý bằng văn bản và gửi về địa chỉ: Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 31/12/2011.

Toàn văn Dự thảo quí Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Cục Phát triển Đô thị.