Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/04/2023

Nội dung văn bản:

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Văn bản đóng góp ý kiến vào các dự thảo nêu trên đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng (Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội), trước ngày 27/4/2023; đồng thời gửi file mềm dạng.doc theo địa chỉ Email: nguyenlanbxd@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Dự thảo

Vụ Tổ chức cán bộ