Mội số nội dung xin ý kiến phục vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/09/2022

Nội dung văn bản:

Để đảm báo chất lượng và tiến độ lập Quy hoạch, Ban Quản lý Quy hoạch - Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An góp ý kiến phục vụ việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp và hoàn thiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

TL xin y kien tinh Nghe An

Ban Quản lý quy hoạch - Bộ Xây dựng