Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/08/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/10/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư hachau86kts@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 19/10/2022.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Du thao quy chuan ky thuat quoc gia ve an toan chay cho nha va cong trinh

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường