Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/09/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Xây dựng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: xuanhien0309@gmail.com) trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Hiển – chuyên viên chính Vụ KHCN&MT – BXD, SĐT: 0946853883

Nội dung chi tiết xem File đính kèm:

Du thao QCVN  03 xin y kien ve phan cap cong trinh xay dung