Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế (lần 2)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/07/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia trước khi ban hành, ngày 25/5/2022 Bộ Xây dựng đã gửi dự thảo đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế (lần 1). Các cơ quan chuyên môn đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến chỉnh sửa dự thảo TCVN gửi xin ý kiến lần 2.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử, gửi về hộp thư hachau86kts@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản góp ý về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 25/07/2022

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường