Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/09/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư linhqh67@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/09/2022.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Dự thảo Quy chuẩn KTQG về CTHTKT

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường