Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/03/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/05/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử, gửi về hộp thư  hachau86kts@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản góp ý về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 16/05/2022

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

 

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường