Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn hệ thống Thông gió và Điều hòa không khí – yêu cầu chế tạo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/12/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/02/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn hệ thống Thông gió và Điều hòa không khí – yêu cầu chế tạo

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử, gửi về hộp thư quangtn@ncue.edu.vn  hoặc gửi bằng văn bản góp ý về Bộ môn Vi khí hậu - Khoa Kĩ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng - 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 03/02/2022.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

File đính kèm
fileBan thao TCVN 232.1 202x.pdf