Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo 6 Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng tòa nhà

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/11/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo 6 Tiêu chuẩn Việt Nam trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo 6 Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng tòa nhà.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử, gửi về hộp thư lamns1611@gmail.com   hoặc gửi bằng văn bản góp ý về Bộ Xây dựng qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/11/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

TCVN về tiết kiệm năng lượng tòa nhà


Vụ Khoa học công nghệ và môi trường