Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/10/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Quyết định trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và Quyết định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư boxaydung@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 04/10/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản